Obec Třebichovice
ObecTřebichovice

Kácení dřevin mimo les

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením § 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků.

Obecní úřady povolují (s výjimkou území národních parků) kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě.

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Kdy lze kácet bez povolení?

Pravidla kácení stromů upravuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Nadále platí obecná zásada - bez povolení lze kácet pouze ve výjimečných případech!

Konkrétně jde o situace:

1) Stromy do stanoveného obvodu kmene

Stromy, jejichž obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm (neplatí pro stromy v alejích a významné krajinné prvky).

2) Zapojené porosty dřevin (dříve keře)

Zapojené porosty dřevin - tímto složitým názvem se rozumí dřeviny, které se v nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají - třeba keře (nejde o stromy v alejích). Zapojenými porosty dřevin nejsou stromy s obvodem kmene větším než 80 cm ve 130 cm nad zemí. Pokud by některý strom tuto míru přesáhl, musí se posuzovat jednotlivě. Povolení není třeba, jestliže plocha zapojených porostů je menší než 40 m2 (neplatí pro stromy v alejích a významné krajinné prvky).

3) Zahrady

Kácení bez omezení se vztahuje pouze na ovocné stromy v zahradách. Pro kácení ostatních - neovocných - stromů s obvodem kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm) je třeba povolení, o němž na základě žádosti rozhodne orgán ochrany přírody zpravidla do 30 dnů.

Zahradou je každý pozemek, který je v katastru nemovitostí evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku pro zeleň.

4) Další případy

Povolení také není zapotřebí: 

  • z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,
  • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
  • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
  • z důvodů zdravotních.

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Dalším důvodem ke kácení je situace, kdy je stavem stromu zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
 

Žádost ke kácení

zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB

Obec

Platební portál

Kliknutím na logo můžete pohodlně zaplatit místní poplatky nebo stočné

Kliknutím na logo můžete pohodlně zaplatit místní poplatky nebo stočné

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři, svazky, projekty