Obec Třebichovice
ObecTřebichovice

Třebichovická olšinka


Přírodní památka Třebichovická olšinka

Území o rozloze 0,63 ha se nachází pod západním svahem Vinařické hory.
Předmětem ochrany v lokalitě celé přírodní památky (PP) jsou vlhkomilná společenstva s výskytem vrkoče útlého (Vertigo angustior), bledule jarní (Leucojum vernum) a dalších chráněných druhů. Předmětem ochrany jsou také typické porosty údolních jasanovo-olšových luhů.

Ochrané pásmo PP je do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

Bledule jarní (Leucojum vernum)

Bledule jarní (Leucojum vernum)

Mapa


Jen s předchozím souhlasem kompetentního orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce Třebichovická olšinka vykonávat tyto činnosti:

  • vjíždět do zvláště chráněného území s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků při jejich řádném obhospodařování v rámci plánu péče a při výkonu služby orgánů státní správy, orgánů obrany státu, požární ochrany, zdravotní a veterinární služby,
  • provádět vodohospodářské úpravy,
  • měnit plochy, kultury pozemků a způsob jejich využití,
  • zavádět intenzivní chovy zvěře,
  • tábořit a rozdělávat oheň,
  • pořádat hromadně organizované sportovní nebo společenské akce,
  • přisévat kulturní trávy,
  • stavět, rekonstruovat, přemisťovat myslivecká zařízení všeho druhu,
  • využívat pozemky způsobem, který by nepříznivě měnil vlastnosti dochovaného přírodního prostředí (narušovat abiotické i biotické prvky prostředí) s výjimkou hospodaření podle schváleného plánu péče,
  • rušit záměrně volně zde žijící živočichy nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje a prostředí.

Pro zvětšení klikni na obrázek

Obec

Platební portál

Kliknutím na logo můžete pohodlně zaplatit místní poplatky nebo stočné

Kliknutím na logo můžete pohodlně zaplatit místní poplatky nebo stočné

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři, svazky, projekty