Obec Třebichovice
ObecTřebichovice

Řešení problémů s obtěžováním kouřem ze spalování paliv

Ke kontrole a vymáhání příslušných ustanovení zákonů, pokud se jedná o zdroje do 300 kW jmenovitého tepelného příkonu, jsou oprávněny obce s rozšířenou působností. V případě podání stížností se tedy obracejte na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí).

Tento úřad má možnost zjistit objektivní stav provozování těchto zdrojů, a to i s využitím možností provedení kontroly kotle či topidla v obydlí, přičemž v případech, kdy je to účelné, může odebrat i vzorky popela pro prokázání případného spalování odpadu. Dále si může obecní úřad vyžádat doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu, udělovat sankce za porušení zákonných povinností či ukládat nápravná opatření ke zlepšení stávajícího stavu.

Tmavost kouře se měří pouze Ringelmanovou stupnicí tmavosti kouře, fotografie samy o sobě nemohou sloužit jako důkaz, lze je totiž upravovat, a proto mají jen informační hodnotu.

Bližší informace: https://www.mzp.cz nebo také na http://www.cisty-komin.cz

Leták pro vašeho souseda, který neumí topit (pdf)

Skutečnosti - shrnutí

Prosinec 2016

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle §17 odst. 1, písm. h) je povinností každého majitele zdroje na tuhá paliva, které slouží pro vytvoření a přenos tepla pro teplovodní soustavu, provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a schopnosti provozu tohoto zařízení.

Podle § 41 odst. 15 měla první kontrola technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016.

Leden 2017

Počínaje dnem 1. 1. 2017 jsou majitelé nemovitostí, kde se topí tuhými palivy, povinni na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností předložit doklad o provedení kontroly technického stavu kotle na tuhá paliva. Kdo doklad nepředloží, hrozí mu pokuta.

Všechny potřebné kontakty na servisní techniky v našem okolí a další informace naleznete na webu: Asociace podniků topenářské techniky http://aptt.cz/

Leden 2018

Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 82 %). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022!!!

Září 2022

Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73 %). Kdo bude po 1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu. Stejně tak bude hrozit pokuta za topení nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).

Obec

Platební portál

Kliknutím na logo můžete pohodlně zaplatit místní poplatky nebo stočné

Kliknutím na logo můžete pohodlně zaplatit místní poplatky nebo stočné

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři, svazky, projekty