Obec Třebichovice
ObecTřebichovice

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky obce najdete ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků na adrese:

Obec Třebichovice - právní předpisy - SPP (gov.cz)

Číslo
právního předpisu
Název právního předpisu Datum
 vydání
Datum zveřejnění
ve Sbírce
Datum nabytí účinnosti  
1/2024 Obecně závazná vyhláška obce Třebichovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2024-01-02 2024-01-02 2024-01-02  
3/2023 Obecně závazná vyhláška obce Třebichovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 2023-10-25 2023-10-25 2024-01-01  
2/2023 Obecně závazná vyhláška obce Třebichovice o místním poplatku ze psů 2023-10-25 2023-10-25 2024-01-01  
1/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 2021-11-16 2023-03-24 2021-12-02  
2/2019 Obecně závazná vyhláška kterou se vydává požární řád obce 2019-09-10 2023-03-24 2019-09-26  
1/2019 Obecně závazná vyhláška o podmínkách zabezpečení požární ochrany při akcích s účastí většího počtu osob 2019-09-10 2023-03-24 2019-09-26  
1/2016 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 2016-10-03 2023-03-24 2016-10-19  
2/2008 Obecně závazná vyhláška kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Třebichovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 2008-02-18 2023-03-24 2008-03-05  

 

Partneři, svazky, projekty