2011

1. Členská schůze dne 29. 6. 2011

2. Členská schůze dne 25. 8. 2011

3. Členská schůze dne 20. 10. 2011

 • Členskou schůzí bylo jednomyslně odsouhlaseno, že podpisové právo k účtu svazku bude mít mimo předsedkyně svazku: Jaroslav Pružinec, Ing. Radek Růžička a Kamila Svobodová. Autorizace plateb vyšších 30 000 Kč je podmíněna dvěma oprávněnými osobami. Platby do výše 30 000 Kč může provádět předseda a místopředseda svazku samostatně.
 • Členská schůze schválila návrh předložené smlouvy. Účetní svazku bude pí Haušildová…..
 • Členská schůze schválila výši členských příspěvků pro rok 2011 takto: Obec Třebichovice 14 355 Kč převodem na účet svazku a 3000 Kč v hotovosti do pokladny svazku; Obec Svinařov 19 170 Kč převodem na účet svazku a 3000 Kč v hotovosti do pokladny svazku; Obec Hrdlív 11 475 Kč převodem na účet svazku a 3000 Kč v hotovosti do pokladny svazku; Splatnost příspěvků do 31. 10. 2011.
 • Členská schůze schválila předložený vyrovnaný rozpočet na rok 2011.

4. Členská schůze dne 28. 12. 2011

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 1/2011.
 • Členská schůze schválila vyrovnaný rozpočet pro rok 2012.

2012

5. Členská schůze dne 31. 1. 2012

 • Členská schůze schválila podpis předávacího protokolu.
 • Členská schůze schválila členský příspěvek pro rok 2012 takto: Obec Třebichovice 147 150,00 Kč, Obec Svinařov 181 440,00 Kč. Splatnost členských příspěvků dle zápisu.
 • Členská schůze schválila nákup fakturačního programu (dle zápisu).
 • Členská schůze schválila nájem ve výši 6000 Kč pro rok 2012 za využívání prostor OÚ Třebichovice jako sídla Svazku obcí TSH.
 • Členská schůze schválila a uložila vypracování motivační obchodní nabídky pro majitele fekálních vozů tak, aby přiváželi fekálie k přečištění do ČOV Třebichovice.

6. Členská schůze dne 20. 3. 2012

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 1/2012.
 • Členská schůze schválila nákup notebooku.

7. Členská schůze dne 28. 6. 2012

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 2/2012.
 • Členská schůze schválila závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2011 bez výhrad.
 • Členská schůze schválila výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2011, jehož zisk činí 13.455,54 Kč.
 • Členská schůze schválila změnu pracovního úvazku zaměstnankyně svazku na 25 hodin týdně.

8. Členská schůze dne 21. 10. 2012

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 3/2012.

9. Členská schůze dne 28. 12. 2012

 • Členská schůze schválila vyrovnaný rozpočet pro rok 2013.
 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 4/2012.
 • Členská schůze schválila roční odměnu za výkon funkce za rok 2012 pro předsedu a místopředsedu svazku.

2013

10. Členská schůze dne 21. 1. 2013

 • Členská schůze schválila návrh výše stočného pro rok 2013.
 • Členská schůze schválila členské příspěvky pro rok 2013 takto: Obec Třebichovice 143 880,00 Kč, Obec Svinařov 177 408,00 Kč. Obce uhradí členský příspěvek ve čtyřech platbách vždy k 31. 3. 2013, k 30. 6. 2013, k 30. 9. 2013 a k 20. 12. 2013.
 • Členská schůze schválila nájem ve výši 7200 Kč pro rok 2013 za využívání prostor OÚ Třebichovice jako sídla Svazku obcí TSH.

11. Členská schůze dne 19. 3. 2013

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 1/2013.

12. Členská schůze dne 12. 6. 2013

 • Členská schůze schválila účetní závěrku roku 2012 včetně výsledku hospodaření za rok 2012.
 • Členská schůze schválila závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2012 bez výhrad.
 • Členská schůze schválila výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2012, jehož zisk činí 96.090,41 Kč.
 • Členská schůze schválila uzavřít pojištění u České pojišťovny se spoluúčastí 1000 Kč.
 • Členská schůze schválila návrh předložené smlouvy. Účetní svazku bude pí Sturzová, ….

13. Členská schůze dne 9. 9. 2013

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 2/2013.

14. Členská schůze dne 8. 10. 2013

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 3/2013.

15. Členská schůze dne 30. 12. 2013

 • Členská schůze schválila vyrovnaný rozpočet pro rok 2014.
 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 4/2013.
 • Členská schůze schválila roční odměnu za výkon funkce za rok 2013 pro předsedu a místopředsedu svazku.

2014 

16. Členská schůze dne 5. 2. 2014 

 • Členská schůze schválila návrh výše stočného pro rok 2014.
 • Členská schůze schválila členské příspěvky pro rok 2014 takto:
 • Obec Třebichovice 134 070,00 Kč, Obec Svinařov 165 312,00 Kč.
 • Obce uhradí členský příspěvek ve čtyřech platbách vždy nejpozději k 28. 2. 2014, k 31. 5. 2014, k 31. 8. 2014 a k 31. 10. 2014.
 • Členská schůze schválila nájem ve výši 7200 Kč pro rok 2014 za využívání prostor OÚ Třebichovice jako sídla Svazku obcí TSH. 

17. Členská schůze dne 7. 4. 2014 

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 1/2014. 

18. Členská schůze dne 26. 6. 2014 

 • Členská schůze schválila účetní závěrku roku 2013 včetně výsledku hospodaření za rok 2013.
 • Členská schůze schválila závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2013 s výhradou.
 • Členská schůze schválila výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2013, jehož zisk činí
  137.866,65 Kč.
 • Členská schůze se usnesla souhlasit s odpisem nevymahatelných pohledávek z účetnictví v celkové výši 21 518,00 Kč.
 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 2/2014. 

19. Členská schůze dne 23. 9. 2014 

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 3/2014.
 • Členská schůze schválila Směrnici č. 4/2014 – Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví Svazku obcí TSH.
 • Členská schůze revokovala usnesení č. 2 z 18. členské schůze ze dne 26. 6. 2014.
 • Členská schůze schválila závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2013 s výhradou o účtování opravných položek a přijala nápravné opatření a to tak, že opravné položky budou účtovány během prosince 2014, zodpovídá účetní a pracovnice svazku. 

20. Členská schůze dne 27. 11. 2014 

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 4/2014.

 21. Členská schůze dne 19. 12. 2014

 • Členská schůze schválila vyrovnaný rozpočet pro rok 2015.
 • Členská schůze schválila rozpočtový výhled 2015 – 2016.
 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 5/2014.
 • Členská schůze schválila roční odměnu za výkon funkce za rok 2014 pro předsedu a místopředsedu svazku.