2015

        22. Členská schůze dne 11. 2. 2015

 • Členská schůze určila osoby vykonávající působnost členské schůze dle usnesení zastupitelstev členských obcí pro volební období 2014 – 2018 (Markéta Jehličková, Jaroslav Pružinec, Ing. Radek Růžička, Luboš Pečený, Miroslav Mach, Bc. Michal David).

 • Členská schůze určila osoby vykonávající působnost členské schůze jako náhradníci dle usnesení zastupitelstev členských obcí pro volební období 2014 – 2018 (Martin Fuka, Zlata Šmausová, Petr Mikeš).

 • Členská schůze určila osoby vykonávající působnost dozorčí rady dle usnesení zastupitelstev členských obcí pro volební období 2014 – 2018 (Marie Kalušová, Milan Dvořák, Roman Janyš).

 • Členská schůze schválila volbu předsedy svazku (Markéta Jehličková) a místopředsedy svazku (Jaroslav Pružinec).

 • Členská schůze schválila návrh výše stočného pro rok 2015.

 • Členská schůze schválila návrh výše členských příspěvků pro rok 2015.

 • Členská schůze schválila nájem ve výši 7200 Kč pro rok 2015 za využívání prostor OÚ Třebichovice jako sídla Svazku obcí TSH.

   

  23. Členská schůze dne 24. 2. 2015

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 1/2015.

   

  24. Členská schůze dne 16. 6. 2015

 • Členská schůze schválila účetní závěrku roku 2014 včetně výsledku hospodaření za rok 2014.

 • Členská schůze schválila závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2014 s výhradou o neprovedení úpravy výše měsíční mzdy pracovnice svazku od 1. 11. 2014. Náprava již byla provedena tím, že doplatek mzdy pracovnici byl proveden ve mzdě v měsíci únoru 2015, zodpovídá účetní a předsedkyně svazku.

 • Členská schůze schválila výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2014, jehož zisk činí 36.374,71 Kč.

 • Členská schůze stanovila výši poplatku za vyhotovení 1 písemné upomínky – 50 Kč. Cena se skládá z poštovného a administrativního poplatku včetně DPH.

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 2/2015.

   

  25. Členská schůze dne 25. 8. 2015

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 3/2015.

   

  26. Členská schůze dne 30. 9. 2015

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 4/2015.

   

  27. Členská schůze dne 28. 12. 2015

 • Členská schůze schválila vyrovnaný rozpočet pro rok 2016.

 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 5/2015.

 • Členská schůze schválila roční odměnu za výkon funkce za rok 2015 pro předsedu a místopředsedu svazku.