NOUZOVÝ STAVDatum konání:
12.3.2020
Datum ukončení:
12.4.2020

NOUZOVÝ STAV

od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

 

Obecné informace

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

 

Aktuální informace o stavu COVID-19

 

Dokumenty

 

Usnesení vlády ČR č. 69 NOUZOVÝ STAV

Usnesení vlády ČR č. 75. - 81. k přijetí krizových opatření

Usnesení vlády ČR č. 82. k přijetí krizových opatření od 14_03_2020

Usnesení vlády ČR č. 83 povolání vojáků...

Usnesení vlády ČR č. 84. - 90. k přijetí krizových opatření od 16_03_2020

Usnesení vlády ČR č. 96. - 99. k přijetí krizových opatření od 17_03_2020

Usneseni vlády ČR č. 106. - 108. k přijetí krizových opatření 18_03_2020

Usnesení vlády ČR č. 109. - 112. k přijetí krizových opatření 19_03_2020

Usnesení vlády ČR č. 122. - 128. k přijetí krizových opatření 23_03_2020

Usnesení vlády ČR č. 130. - 132. k přijetí krizových opatření 26_03_2020

Usnesení vlády ČR č. 133. - 137. k přijetí krizových opatření 27_03_2020

Usnesení vlády ČR č. 341

 

 

 

 

NOVÉ! od 24. 3. 2020

Usnesení vlády ČR č. 122. - 128. k přijetí krizových opatření 23_03_2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají:

 

NOVÉ! od 27. 3. 2020


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají:

 

NOVÉ! od 1. 4. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají:

 

 

OSTATNÍ

Úřad práce v době nouze

Stanovisko_MV - osobní doklady v době nouze

 

Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

 

Česká pošta - omezení provozu, vyhrazení hodin pro seniory

Senioři nemusí pro důchody na poštu

Česká pošta - nová otevírací doba

 

Rozhodnutí hejtmanky 2-2020

Rozhodnutí hejtmanky 3-2020

Rozhodnutí hejtmanky 4-2020

 

Opatřeni vlády ČR - Ochrana vnitřních hranic 15_03_2020

Příloha č. 1

NOVÉ! od 1. 4. 2020

Opatření vlády ČR o prodloužení kontrol na vnitřních hranicích do 24. 4. 2020

 

Opatření obecné povahy MVČR

Informace MŠMT k NS

 

KORONAVIRUS - ODKAZY

Aktuální stav lze sledovat na adrese: http://koronavirusvcr.cz/

Státní zdravotní ústav

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Co byste měli vědět o koronaviru!

 

 

 

 

 


Vyhledat v textu

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

 

Knihovny proti viru.jpg

 

   

Diskusní fórum

příspěvků: 242

Návštěvnost stránek

183790