ZTRÁTY A NÁLEZY

Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo jí ztratil, nebo vlastníkovi věci.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se za věc opuštěnou (definice níže), předá nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do 3 dnů!!!

 

Věc opuštěná:

a) je zřejmý vlastníkův úmysl se věci zbavit (např. věci odloženy u kontejnerů, nebo v jejich blízkosti apod.)
§ 1045 - Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože jí nechce jako svou držet, nikomu nepatří.

b) vlastník věci nevykonal vlastnické právo po dobu 3 let

c) věc nepatrné hodnoty, která byla ponechána na místě veřejně přístupném (poškozené věci, věci drobné hodnoty, apod.)

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti  (doklad s fotografií) a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému úřadu který doklad vydal k dalšímu opatření (nesmějí být vráceny občanovi ). S nálezcem je sepisován protokol o nálezu.

Pokud je v soupise uvedena Vámi ztracená věc, kontaktujte Ilonu Fejfarovou – obectrebichovice@seznam.cz., tel. 312 672 216 nebo osobně kancelář OÚ ve Třebichovicích.

Soupis nalezených věcí:

Rok 2019

Číslo

Popis

Datum nalezení

4/19

Svazek klíčů

05/08/2019

3/19

Dokladovka červená

20/05/2019

2/19

Peněženka

23/04/2019

1/19

Svazek klíčů

11/04/2019

 

Rok 2020

Číslo

Popis

Datum nalezení

     
     
     
     

 

Rok 2021

Číslo

Popis

Datum nalezení

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

 

 

covid portal.png

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 263

Návštěvnost stránek

217245