​​Rozpočet 2017

 Rozpočet na rok 2017 byl schválen ZO dne 19. 12. 2016

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy celkem

5 645 300,00

 6 379 075,35

Odvádění a čištění odpad. vod

      7 200,00

              0,00

Kultura

             0,00

       4 000,00

Tělovýchova

             0,00

          100,00

Bytové hospodářství celkem

  240 252,00

 1 789 384,00

Nebytové hospodářství celkem

    16 800,00

     62 238,00

Veřejné osvětlení

             0,00

          105,00

Pohřebnictví celkem

    16 000,00

     27 264,00

Komunální služby pronájmy pozemků

         660,00

     67 815,00

Popelnice celkem

  288 000,00

   252 088,00

Třídění odpadů celkem

    98 000,00

   158 885,00

Činnost místní správy

            0,00

     77 880,08

Příjmy z úroků

            0,00

         383,58

Příjmy celkem

6 312 212,00

8 819 218,01

 

 

 

 Výdaje

Plán

Skutečnost

 Silnice celkem

   500 000,00 

 

 Dopravní obslužnost celkem

   100 000,00 

    73 800,00

 Kanalizace celkem

   241 000,00 

  400 401,45

 Vodní toky a vodohosp. díla

             0,00

  130 680,00

 Základní školy celkem

     42 500,00 

            0,00

 Mateřské školy celkem

     65 000,00 

    50 000,00

 Knihovnictví celkem

     37 000,00 

    42 274,00

 Kultura celkem

   270 000,00 

  986 538,00

 Kulturní památky celkem

      5 000,00 

            0,00

 Rozhlas celkem

      3 600,00 

         540,00

 Vítání občánků - finanční dar

            0,00

      4 000,00

 Tělovýchova celkem

  140 000,00 

    85 374,00

 Využití volného času dětí a ml. celkem

    23 000,00 

      3 812,00

 Bytové hospodářství celkem

  561 800,00 

  437 971,00

 Nebytové hospodářství celkem

   72 100,00 

  415 246,30

 Veřejné osvětlení celkem

  125 000,00 

  167 842,00

 Pohřebnictví celkem

   70 000,00 

    10 591,00

 Územní plánování celkem

  100 000,00 

    77 000,00

 Kom. služby a územ. rozvoj celkem

    50 000,00 

  970 774,89

 Nebezpečné odpady celkem

    15 000,00 

     8 144,00

 Komunální odpady celkem

  400 000,00 

  253 241,00

 Ostatní odpady celkem

  175 000,00 

  208 211,00

 Veřejné prostranství celkem

2 102 000,00 

  798 825,79

 Přemyslovské Střední Čechy - neinvestiční příspěvek

             0,00

     3 000,00

 Krizové situace celkem

    10 000,00 

           0,00

 Požární ochrana

    15 000,00

   15 000,00

 Bezpečnost a pořádek v obci celkem

  100 000,00 

   15 851,00

 Zastupitelstvo celkem

  657 900,00 

 654 499,00

 Volby do Parlamentu ČR

            0,00

   11 498,00

 Volba prezidenta - záloha na příští období (leden 2018 )

            0,00

       150,00

 Místní správa celkem

1 534 600,00 

 1 420 375,95

 Výdaje z finančních operací

            0,00

          144,40

 Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

            0,00

       5 445,00

 Výdaje celkem

 7 415 200,00

7 313 636,78

 

 

 

 FINANCOVÁNÍ

 

 

 Úspory z minulých let

1 447 570,00 

 -1 160 999,23

 Uhrazené splátky úvěrů

- 344 582,00 

 -   344 585,00

 Financování celkem

1 102 988,00

 - 1 505 581,23

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

dílnička září.jpg 

 cedule burza.png

Diskusní fórum

příspěvků: 218

Návštěvnost stránek

167096