Rozpočet 2016

Rozpočet na rok 2016 byl schválen ZO dne 14. 12. 2015

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy celkem

4 887 200,00

              5 654 733,44

Přijaté transfery

 

                 924 751,03

Přijaté sankční platby

 

                   75 000,00

Odvádění a čištění odpad. vod

6 500,00

                            0,00

Tělovýchova

 

                        100,00

Zájmová činnost a rekreace

 

                     4 388,00

Bytové hospodářství celkem

269 436,00

                 785 957,00

Nebytové hospodářství celkem

60 000,00

                   69 200,00

veřejné osvětlení (dobropis)

 

                   11 629,17

Pohřebnictví celkem

15 000,00

                   20 356,00

Pronájmy pozemků celkem

660,00

                        660,00

Prodej pozemků

 

                   31 965,00

EKOKOM 

 

                   99 349,50

Popelnice celkem

272 700,00

                 287 866,00

Ochrana přírody a krajiny

 

                     4 445,00

Činnost místní správy

 

                   94 137,58

Příjmy z finančních operací

 

                   78.312,62

Příjmy celkem

5 597 096,00

              8 067 850,34

 

 

 

Výdaje

Plán

Skutečnost

 Silnice celkem

600 000,00

        0,00

 Dopravní obslužnost celkem

91 000,00

100 160,80

 Kanalizace celkem

260 000,00

217 110,70

 Pitná voda

 

31 806,00

 Vodní toky

 

226 270,00

 Základní školy celkem

42 500,00

42 500,00

 Mateřské školy celkem

60 000,00

60 000,00

 Knihovnictví celkem

37 000,00

33 187,00

 Kultura celkem

235 000,00

 249 459,20

 Kulturní památky celkem

5 000,00

0,00

 Rozhlas celkem

3 600,00

 540,00

 Ostatní záležitosti kultury

 

8 000,00

 Tělovýchova celkem

130 000,00

60 000,00

 Využití volného času dětí a ml. celkem

31 000,00

    1 070 417,10

 Bytové hospodářství celkem

496 800,00

97 859,40

 Nebytové hospodářství celkem

72 100,00

19 688,26

 Veřejné osvětlení celkem

125 000,00

 72 942,00

 Pohřebnictví celkem

70 000,00

6 807,00

 Územní plánování celkem

170 000,00

 81 400,00

 Kom. služby a územ. rozvoj celkem

31 000,00

 919 837,39

 Nebezpečné odpady celkem

20 000,00

 11 706,00

 Komunální odpady celkem

390 000,00

275 809,00

 Ostatní odpady celkem

185 000,00

167 349,00

 Veřejné prostranství celkem

2 112 000,00

980 877,81

Služby pro obyvatelstvo

 

3 000,00

 Krizové situace celkem

10 000,00

0,00

 Bezpečnost a pořádek v obci celkem

100 000,00

53 502,00 

 Požární ochrana

 

15 000,00

 Zastupitelstvo celkem

648 900,00

624 462,0

 Volby do krajských zastupitelst

 

13 302,00

 Místní správa celkem

1 580 600,00

 1 369 101,73

Obecné výdaje z fin. operací

 

78 154,60

 Výdaje celkem

 7 506 500,00

6 890 248,99

 

 

 

 FINANCOVÁNÍ

 

 

 Úspory z minulých let

2 728 404,00

  124 930,35

 Uhrazené splátky úvěrů

-819 000,00

1 052 671,00

 Financování celkem

 1 909 404,00

1 177 601,35

 

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

dílnička září.jpg 

 cedule burza.png

Diskusní fórum

příspěvků: 218

Návštěvnost stránek

167098