Obec Třebichovice
ObecTřebichovice

2016

Členské schůze roku 2016

28. Členská schůze dne 21. 1. 2016
 • Členská schůze schválila návrh výše stočného pro rok 2016.
 • Členská schůze schválila návrh výše členských příspěvků pro rok 2016.
 • Obec Třebichovice 179 850 Kč, Obec Svinařov 221 760 Kč.
 • Obce uhradí členský příspěvek ve dvou platbách vždy nejpozději k 29. 2. 2016 a k 31. 8. 2016
 • Členská schůze schválila nájem ve výši 7200 Kč pro rok 2016 za využívání prostor OÚ Třebichovice jako kanceláře Svazku obcí TSH.
29. Členská schůze dne 30. 3. 2016
 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 1/2016.
30. Členská schůze dne 14. 6. 2016
 • Členská schůze schválila účetní závěrku roku 2015.
 • Členská schůze schválila výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2015.
 • Členská schůze schválila závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2015 bez výhrad.
31. Členská schůze dne 25. 7. 2016
 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 2/2016.
32. Členská schůze dne 28. 11. 2016
 • Členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 3/2016.
33. Členská schůze dne 30. 12. 2016
 • Členská schůze schválila vyrovnaný rozpočet pro rok 2017.
 • Členská schůze schválila roční odměnu za výkon funkce za rok 2016 pro předsedu a místopředsedu svazku.
Datum vložení: 30. 12. 2016 8:06
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2021 8:09
Autor:

Partneři, svazky, projekty