Aktuální dokumentace

 

 Územní plán - Změny č. 5

USNESENÍ č. 3/5VZ/2018 ze dne 18. 6. 2018

  1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předkládací zprávu ke změně č. 5 územního plánu Třebichovice, jejíž součástí je návrh na vydání územně plánovací dokumentace podle ustanovení  § 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  v platném znění.

  2. Zastupitelstvo obce ověřilo v souladu s požadavky § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh změny č. 5 územního plánu Třebichovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

  3. Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o vydání změny č. 5 územního plánu Třebichovice. Změna č. 5 územního plánu Třebichovice se vydává podle § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb. opatřením obecné povahy č. 1/2018. Vydání opatření obecné povahy č. 1/2018 bude oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce  a elektronické úřední desce. Dokumentace změny č. 5 územního plánu Třebichovice a úplné znění územního plánu Třebichovice po vydání jeho změny č. 5 bude zveřejněna na internetových stránkách obce. 

 

Změna č. 5 Textová část

Změna č. 5 Odůvodnění

Výkres 01 Hlavní

Výkres 02 VPS

Výkres 03 Koord

Výkres 03 legenda

Výkres 04 zábory

OOP Z5

  

Územní plán - Právní stav po Změnách č. 5

Úplné znění Územního plánu Třebichovice po vydání jeho Změny č.5 - textová část

UZz5_Výkres 01 Základní členění

UZz5_Výkres 02 Hlavní

UZz5_Výkres 03 VPS

UZz5_Výkres 04 Koordinační

UZz5_Výkres 05 Koord výřez Legenda

 

 

 

 

 

návrh na pořízení změny - občan

 

Vyhledat v textu

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

 

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 238

Návštěvnost stránek

177743