Aktuální dokumentace

 

 Územní plán - Změny č. 5

Veřejné projednání návrhu
změny č. 5 územního plánu Třebichovice

proběhlo 4. 4. 2018

Oznameni_VP_Trebichovice_z5.pdf

Vyhlaska_VP_Trebichovice_z5.pdf

1_Trebich_Zmeny5_Text_VP.pdf

2_Trebich_Zmeny5_Oduv_VP.pdf

3_Trebich_Zmeny5_SrovnText_VP.pdf

Grafická část

Vykres_01_Hlavni.pdf

Vykres_02_VPS.pdf

Vykres_03_Koord.pdf

Vykres_03_Koord_legenda.pdf

Vykres_04_PredpoklZabory.pdf

  

USNESENÍ č. 8/1VZ/2018 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 12. 2. 2018

  1. ZO Třebichovice pověřilo starostku obce, aby vyzvala žadatele k doplnění návrhu na změnu územního plánu, podaného dne 15. 1. 2018 na obecním úřadě.
  2. ZO Třebichovice rozhodlo v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění o pořízení Změny č. 5 územního plánu Třebichovice s obsahem, který schválilo dne 18. 12. 2017 usnesením č. 16/8VZ/2017. Pořizovatelem Změny č. 5 bude Obecní úřad Třebichovice na základě smlouvy uzavřené s úřední osobou pořizovatele.
  3. ZO Třebichovice stanovilo starostku obce, paní Markétu Jehličkovou, určeným zastupitelem podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., který bude spolupracovat s pořizovatelem v průběhu pořizování Změny č. 5.
  4. ZO Třebichovice rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude zpracování Změny č. 5 Územního plánu Třebichovice a následného úplného znění Územního plánu Třebichovice po vydání změny č. 5 s Ing. Ondřejem Kalivodou, Ph.D., který je autorizovaným architektem pro obor územní plánování (č. autorizace ČKA 4098). Smlouva bude uzavřena s celkovým plněním ve výši 29 000,- rozloženým do dvou etap (12 000,- a 17 000,-).

 

 

Územní plán - Právní stav po Změnách č. 4

 

Územní plán zahrnující právní stav po vydání Změn č. 4

Vykres_01_ZakladniCleneni

Vykres_02_Hlavní

Vykres_03_VPS

Vykres_04_Koordinacni

Vykres_05_Koord_legenda

Vykres_05_Koord_vyrez_Saky_int

Vykres_05_Koord_vyrez_Trebich_int

 

 

 

návrh na pořízení změny - občan