Územní plán včetně Změn 1 až 5

 

Vydání ÚP

Odůvodnění

Textová část

ÚP Třebichovice

Grafická část

Výkres č. 1 Základní členění

Výkres č. 2 Hlavní výkres

Výkres č. 3 Technické vybavení

Výkres č. 4 VPS (veřejně prospěšné stavby)

Výkres č. 5 Koordinační výkres

Výkres č. 6 ZPF (zábory půdního fondu)

 

Změna č. 1 ÚP

OOP změny č.1 ÚP.pdf

A - Výroková část.pdf

B - Hlavní výkres.pdf

B - Veřejně prospěšné stavby a opatření.pdf

B - Výkres základního členění území.pdf

C - Odůvodnění - projektant - text.pdf

C -Odůvodnění - pořizovatel - text.pdf

D - Koordinační výkres.pdf

 

Změna č. 2 ÚP

Údaje o vydaných změnách č. 2 Územního plánu Třebichovice

Trebich_Zmeny2_oduv.pdf [0,56 MB]

Trebich_Zmeny2_text.pdf [0,34 MB]

Z2_Vykres_01_Zakladni_cleneni[2].pdf [0,90 MB]

Z2_Vykres_02_Hlavni[2].pdf [0,94 MB]

Z2_Vykres_03_Infrastruktura[1].pdf [0,89 MB]

Z2_Vykres_04_VPS[2].pdf [0,94 MB]

Z2_Vykres_05_Koordinacni_vykres_web[1].pdf [4,21 MB]

Z2_Vykres_06_Zabor_pudniho_fondu[1].pdf [1,07 MB]

  

Změna č. 3 ÚP

OOP změny č. 3 ÚP

Výroková část

Odůvodnění projektant

Odůvodnění pořizovatel

Hlavní výkres

Výkres předpokládaných záborů

Výkres základního členění

Koordinační výkres

 

Změna č. 4 ÚP 

OOP změny č. 4 ÚP

1_Trebich_Zmeny4_Text_fin

2_Trebich_Zmeny4_Oduv_fin

3_Trebich_Zmeny4_SrovnText_fin

Vykres_1_ZakladniCleneni

Vykres_2_Hlavni

Vykres_3_Koordinacni

Vykres 4 Koord vyrez Trebichovice

Vykres 4 Koord vyrez Saky

Vykres_4_Koord_vyrez_Legenda

Vykres_5_Zabory_ZPF

 

Změna č. 5 ÚP 

Změna č. 5 Textová část

Změna č. 5 Odůvodnění

Výkres 01 Hlavní

Výkres 02 VPS

Výkres 03 Koord

Výkres 03 legenda

Výkres 04 zábory

OOP Z5