Příklady úpravy ulice u bytovek jako vzorový model pro bližší představu občanů

Varianta A – OBYTNÁ ZÓNA

V ulici je navržena obytná zóna, je nutno ji oddělit prahem od stávající komunikace III/23641

Parkování je možné pouze na vyznačených parkovacích místech

Obratiště umožní obrat dvounápravového automobilu na svoz komunálního odpadu

V obytné zóně je sloučený dopravní proud pěších a motorových vozidel

Výšková úroveň je pouze jedna

Varianta A ke stažení ZDE

 

Varianta B – ZÓNA 30

V ulici je navržena zóna 30, je nutno ji oddělit výškově od stávající komunikace III/23641 a to pomocí prahu

Pěší doprava je oddělena od automobilové a využívá chodníků šířky 1,5 m

Na severní straně je zrušen stávající chodník a nahrazen parkovacími plochami, důvodem jsou šířkové poměry komunikace

Obratiště umožní obrat dvounápravovému automobilu na svoz komunálního odpadu

Chodník je oddělen od vozovky obrubníkem s nášlapem +10 cm

Varianta B ke stažení ZDE