Členské schůze 2017

 

34. Členská schůze dne 18. 1. 2017

  • Členská schůze schválila návrh výše stočného pro rok 2017.
  • Členská schůze schválila návrh výše členských příspěvků pro rok 2017. Obec Třebichovice 179 850 Kč, Obec Svinařov 221 760 Kč. Obce uhradí členský příspěvek ve dvou platbách vždy nejpozději k 28. 2. 2017 a k 31. 8. 2017.
  • Členská schůze schválila nájem ve výši 7200 Kč pro rok 2017 za využívání prostor OÚ Třebichovice jako kanceláře Svazku obcí TSH.

35. Členská schůze dne 31. 1. 2017

36. Členská schůze dne 24. 2. 2017

37. Členská schůze dne 6. 6. 2017

  • Členská schůze schválila účetní závěrku roku 2016.
  • Členská schůze schválila výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2016.
  • Členská schůze projednala návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a vyjádřila souhlas s celoročním hospodařením svazku a to bez výhrad.

38. Členská schůze dne 12. 9. 2017

  • Členská schůze schválila Pravidla rozpočtového provizoria.

 

Vyhledat v textu

18. 3. Eduard

Zítra: Josef

Mlynářský poster 2.jpgzměny 5.JPG

 

Diskusní fórum

příspěvků: 186

Návštěvnost stránek

134482