ZÁPIS STAVEBNÍCH OBJEKTU DO RÚIAN
A PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO PO 1. 1. 2018

cislo popisne.jpg

 

Od 1. ledna 2018 vstoupila v platnost novela stavebního zákona. Novelou stavebního zákona byl zrušen §120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který umožňoval užívání stavby rodinného domu (kdy stavebník byl i budoucím uživatelem a vlastnosti domu mohl ovlivnit) a  stavby pro rekreaci na základě oznámení záměru započít s užíváním této stavby. Uvedené stavby se již „nekolaudují“.

 

Stavební úřad má podle zákona o základních registrech povinnost zapisovat nové objekty do RÚIANu, proto jsme pro tuto činnost stanovili následující postup:

 

 • Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby – viz. formulář OHLÁŠENÍ DOKONČENÉ STAVBY, ke kterému doloží požadované přílohy. Stavební úřad vyzve stavebníka ke kontrolní prohlídce.

 • Stavební úřad provede kontrolní prohlídku podle § 132 až § 134 stavebního zákona.

 • Za předpokladu, že je stavba dokončena v souladu s povolením, vyzve stavební úřad obec o přidělení čísla popisného - dle § 121 odst. 2 stavebního zákona  (tzn. již nelze vydávat rozhodnutí o přidění čísla popisného na žádost stavebníka).

 • Obec zašle rozhodnutí o přidělení čísla popisného (nebo evidenčního) stavebnímu úřadu i stavebníkovi.

 • Stavební úřad pak zapíše stavbu do registru. Stavebník doloží katastrálnímu úřadu rozhodnutí o přidělení čísla popisného a geometrické zaměření.

   

  Pokud stavební úřad zjistí při kontrolní prohlídce, že stavba není provedena v souladu s povolením, bude pokračovat podle stavebního zákona.

  U stavebních úprav stávajících staveb (změny obvodu staveb – přístavby a změny podlahové plochy – nástavby) postupuje stavební úřad obdobně. Změnu stavby zapíše do RÚIANu po provedení kontrolní prohlídky na základě podaného ohlášení dokončení stavby.

   

  Při dokončení ostatních staveb je stav nezměněn – vydává se kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí. Postup je stejný jako před novelou stavebního zákona.

   

            ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA