POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 9. září 2019 od 18.15 hodin v sídle OÚ

 

Program zasedání:

1.        Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

2.        Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2019

3.        Revokace usnesení č. 4/3VZ/2019 ze dne 24. 6. 2019

4.        Revokace usnesení č. 5/3VZ/2019 ze dne 24. 6. 2019

5.        OZV 1-2019 Požární ochrana při akcích

6.        OZV 2-2019 Požární řád obce

7.        Záměr prodat pozemek parc. č. 805/3

8.        Záměr prodat část pozemku za účelem výstavby trafostanice

9.        Různé