POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 29. dubna 2019 od 18.15 hodin v sídle OÚ

 

Program zasedání:

  1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

  2. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2019

  3. Schválení návrhu závěrečného účtu bez výhrad za r. 2018

  4. Schválení účetní závěrky 2018

  5. Schválení příspěvku na činnost obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy

  6. Příspěvek pro zřízení útulku pro kočky

  7. Různé