POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 21. května 2018 od 18.15 hodin
v sídle OÚ

 

 

Program zasedání:

 

 1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 2. Schválení návrhu závěrečného účtu s výhradou za r. 2017

 3. Schválení účetní závěrky 2017

 4. Schválení výběru dodavatele na VZMR „Rekonstrukce místní komunikace v obci Třebichovice“

 5. Zařazení nového majetku

 6. Schválení záměru – prodej pozemku p.č. 42/6

 7. Schválení záměru – prodej pozemku p.č. 458/9

 8. Schválení záměru – prodej pozemků p.č. 791/2 a p.č.st. 317

 9. Schválení záměru – prodej pozemku p.č. 791/3

 10. Schválení záměru – prodej pozemku p.č. 805/2

 11. Schválení záměru – prodej pozemku p.č. 805/4

 12. Schválení záměru – prodej pozemku p.č. 806/5

 13. Schválení příspěvku na činnost obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy

 14. Zřízení nového hřiště pro míčové hry

 15. Odvolání místostarosty, volba místostarosty

 16. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI NA PRONÁJEM BYTU v č.p. 107 Třebichovice

 17. Různé