POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 31. srpna 2020 od 18.15 hodin ve velkém sále

 

Program zasedání:

1.        Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

2.        Schválení příkazní smlouvy

3.        Schválení zvýšení členských příspěvků Svazku obcí TSH

4.        Schválení Záměru směny pozemků

5.        Založení Svazku Kladensko

6.        Různé

-    informace o Změně územního plánu Třebichovice č. 6

-    nabídka pozemků ČD