POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

ve středu 19. prosince 2018 od 18.15 hodin
na malém salonku OÚ

 

Program zasedání:

 1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 2. Rozpočtové opatření č. 13/2018

 3. Revokace usnesení č. 3/9/VZ/2018

 4. Kompetence starostky k provádění jednotlivých rozpočtových opatřeních (schvalování příjmů bez omezení)

 5. Rozpočet pro rok 2019

 6. Střednědobý rozpočtový výhled

 7. Plán rozvoje sportu (Petr Svoboda)

 8. Úprava odměn zastupitelům v souladu s novým Nařízením vlády

 9. Aktualizace cen Přílohy č. 1 ke smlouvě
  o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
  a odstraňování komunálního odpadu
  od fyzických osob

 10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (kNN na pozemku parc. st. 151, parc. č. 797/14)

 11. Ustanovení nových členů orgánů Svazku obcí TSH

 12. Prodej pozemků ROVINA

 13. Různé

  * Návrh akcí pro rok 2019 (Milan Petriščák)