PROSTOR PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ

Až do konce července přijímá obecní úřad
návrhy na změnu využití vašich pozemků!

 

Vlastníci pozemků v katastrálním území Třebichovice a Saky mohou na obecní úřad Třebichovice podávat své návrhy na vymezení nových zastavitelných ploch. Pro návrhy na změnu prosím využijte formulář, který je ke stažení na webu obce v sekci Územní plán, Aktuální dokumentace. Jednotlivé návrhy budou posouzeny pořizovatelem a následně o nich rozhodne zastupitelstvo obce.

Návrhy, které budou doručeny do 30. 7. 2020, budou úplné a zastupitelstvo je odsouhlasí, budou zařazeny do připravované Změny č. 6, jejíž pořizování zahájí obecní úřad pravděpodobně na podzim tohoto roku (předpoklad září 2020). Později doručené návrhy, které zastupitelstvo odsouhlasí, budou zařazeny do některé z budoucích změn ÚPDo.

Navrhovatel musí vzít na vědomí, že v souladu s ustanovením § 46 odst. (3) Stavebního zákona bude obec Třebichovice požadovat úhradu adekvátní části nákladů na zpracování změny územního plánu. Proto je nutné při vyplňování v kolonce Návrh úhrady nákladů na pořízení změny uvést např. větu: "Při pořizování změny územního plánu navrhuji hradit poměrnou část nákladů vzhledem k ostatním změnám, které budou probíhat současně."

 

Pro další informace volejte starostku 724 862 549.

 

Vyhledat v textu

10. 8. Vavřinec

Zítra: Zuzana

dovolená srpen.jpg 

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 246

Návštěvnost stránek

193296