SVAZEK OBCÍ TSH

 

přejděte na oficiální stránky svazku

ČOV Třebichovice

Svazek obcí založený obcemi Třebichovice, Svinařov, Hrdlív za účelem společného provozování jednotlivých kanalizačních sítí v majetku členských obcí s cílem zajistit zneškodňování odpadních vod vznikajících činností fyzických a právnických osob v jednotlivých obcích v ČOV Třebichovice, včetně vybírání stočného od uživatelů kanalizace, provádění oprav, rekon-strukcí a technického zhodnocení kanalizace a ČOV.

Základní údaje  
Název: Svazek obcí TSH
Právní forma: svazek obcí dle zákona o obcích
Sídlo: Třebichovice 89,  273 06 Libušín
IČ: 72547367
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 107-425040227/0100
Tel. č.:    312 672 216
e-mail: sotsh@seznam.cz
Datová schránka: 8vh28t   
Založení svazku:   29. 6. 2011
Zakládající členové: Obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív
Den zápisu do registru:  12. 7. 2011
Reg. čs.:   316/2011/KL
Živnostenské oprávnění: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Vznik oprávnění:   5. 10. 2011
Vydal:   Magistrát města Kladna 
Povolení k provozování kanalizace
včetně ČOV  pro veřejnou potřebu:   
od 15. 1. 2012
Oprávněná osoba Dr. Ing. Libor Novák
Orgány svazku: Členská schůze
  Předseda
 

Místopředseda

  Dozorčí rada
Personální zajištění činnosti svazku:  
Předseda svazku: Markéta Jehličková
Místopředseda svazku: Jaroslav Pružinec
Kancelář: Petra Uharček (finanční referent)
Kontrola a údržba ČOV a přečerpávacích stanic: Karel Fejfar
  Jiří Kiliáš
Odběry vzorků a laboratorní zkoušky: AQUA-CONTACT Praha v.o.s.

 

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA VČETNÉ STANOV

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ

POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO POVRCHOVÝCH

INFORMAČNÍ BROŽURA

KANALIZAČNÍ ŘÁD textová část

KANALIZAČNÍ ŘÁD - grafická část

PŘEHLED ČLENSKÝCH SCHŮZÍ VČETNĚ USNESENÍ

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY SVAZKU

ROZPOČTY SVAZKU

VYHODNOCENÍ PROVOZU ČOV TŘEBICHOVICE

STOČNÉ

Výroční zpráva Svazku obcí TSH

 

Důležité upozornění!

Do kanalizace se nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistírny odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad  kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Prosím, věnujte náležitou péči našemu společnému majetku! Děkujeme.

 

Informace pro uživatele veřejné kanalizace

Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy nebo v rozporu s ní je dle zákona neoprávněným vypouštěním odpadních vod. Ověřte si, zda máte uzavřenu smlouvu o odvádění odpadních vod se svou domovskou obcí! Vzor smlouvy ke stažení zde. Přílohou smlouvy je Oznámení obcí Třebichovice/Svinařov, které stáhněte zde.

Součástí smlouvy je identifikační formulář, podle kterého Vám svazek účtuje stočné. Ohlášení změny v uvedených údajích oznamte nejpozději ve lhůtě 30 dní od doby, kde ke změně došlo! Identifikační formulář ke stažení zde.

 

 

 

Vyhledat v textu

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

 

 

covid portal.png

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 263

Návštěvnost stránek

217245