VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

 

Výzva k podání nabídky na zpracování Změny č. 2 územního plánu obce Třebichovice ze dne 6. 1. 2014 - UKONČENO 

TEXT VÝZVY

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ

Ostatní podklady ke stažení také v menu "Územní plán"

Písemnou nabídku je nutno zaslat v uzavřené obálce s označením „Změna č. 2 ÚP Třebichovice – NEOTVÍRAT“ na adresu Obecního úřadu Třebichovice, nejpozději do 3. 2. 2014 do 12 hodin.

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY