Prodej pozemků v Třebichovicích okr. Kladno

pro výstavbu rodinných domů o výměře 16 868 m²

  

Obec Třebichovice prostřednictvím RK ECO-JURIS spol. s r.o. nabízí pro investory popř. developery k prodeji pozemky o celkové výměře 16 868 m² pro výstavbu rodinných domů formou výběrového řízení obálkovou metodou.

Dle územního plánu jsou pozemky určeny na výstavbu nízkopodlažního bydlení venkovského typu. Nové RD mohou mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví nebo stavbu s rovnou střechou max. 2 nadzemní podlaží. Nově vzniklé pozemky musí mít min. 800 m².

Obec Třebichovice leží 6 km severně od Kladna, 7 km Slaný, 30 km Praha, 7 km výjezd na dálnici. Leží na úpatí Vinařické horky – chráněné přírodní památky. Hezká, klidná lokalita na okraji obce, navazuje na stávající zástavbu. IS (el., plyn, voda, kanalizace) u pozemku.

 Termín odevzdání obálek označených nápisem

Výběrové řízení  –  pozemky Třebichovice – neotvírat

je stanoven nejpozději do 31. 3. 2014 do 12.00 hod.

Zapečetěnou obálku je možno předat osobně do podatelny společnosti ECO-JURIS spol. s r.o. se sídlem T.G.Masaryka 292, 272 01 Kladno, popř. zaslat na uvedenou adresu.

Obálka musí obsahovat: jméno navrhovatele (ů), osobní údaje, kontakt, nabízenou cenu.

Kupující musí do 5 let od data prodeje zahájit parcelaci a zasíťování pozemků.

Termín otevírání obálek je stanoven na 31. 3. 2014 v 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ v Třebichovicích. Otevírání obálek je veřejné.

 

Bližší informace a prohlídky:

JUDr. Ernest Kosár, jednatel společnosti ECO-JURIS, spol. s r.o.,

se sídlem T.G.Masaryka,27201 Kladno, tel. 602 254 280