STOČNÉ 2018

 

Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2018 - 33,33 Kč bez DPH

Výpočet ceny pro obyvatele s trvalým pobytem v obci

Cena za stočné 33,33 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.

BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele                                       36 m3 za rok

Stočné na jednoho obyvatele                                                      33,33 x 36 = 1200 Kč

Sleva poskytnutá obcí                                                                 27,51 % tj. 330 Kč

Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele                         870 Kč za rok (tj. 24,16 Kč/m3)

DPH 15 %                                                                                    130 Kč

Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele vč. DPH           1000 Kč za rok

Kvartální splátka vč. DPH                                                          250 Kč

 

Obce Třebichovice poskytuje jako vlastník kanalizace pro rok 2018 pro uživatele kanalizace s trvalým pobytem v obcích slevu ve výši 27,51 %. Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce (rekreační objekty) a na osoby, které mají vůči obci nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.

PROVOZOVATELEM KANALIZACE JE OD 1. 2. 2012 SVAZEK OBCÍ TSH

Dle stanov Svazku obcí TSH, který za účelem provozování kanalizace založily obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív, je Svazek obcí TSH také zmocněn vybírat a vymáhat stočné od všech uživatelů kanalizace v obci Třebichovice, Saky, Svinařov.

Platba stočného za rok 2018 bude probíhat na základě záloho avíza vystavovených Svazkem obcí TSH splatných vždy k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad. Úhradu lze provést také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu, nebo bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH:

čs. účtu: 107-425040227/0100

K platbě uveďte identifikaci poplatníka (jméno, adresa)

 

Stočné můžete v roce 2018 platit takto:

rok 2018 splatnost se slevou bez slevy  
splátka za 1.Q do 31. 03. 2018 250 Kč/os.  345 Kč/os.  
splátka za 2.Q do 30. 06. 2018 250 Kč/os.  345 Kč/os.  
splátka za 3.Q* do 30. 09. 2018 250 Kč/os.  345 Kč/os.  
splátka za 4.Q* do 30. 11. 2018 250 Kč/os.  345 Kč/os.  
celkem za 2017   1000 Kč/os. 1380 Kč/os.  

Uvítáme jednorázovou platbu bezhotovostním převodem na účet svazku.

Pro více informací přejděte na stránku Svazku obcí TSH

 

 

TM speciál KANALIZACE

OZNÁMENÍ obce Třebichovice

Exkurze do ČOV

Kanalizační řád

FORMULÁŘ identifikačních údajů - občan

FORMULÁŘ identifikačních údajů - podnikatel

Celkové vyúčtování stočného 2011

Celkové vyúčtování stočného 2012

Celkové vyúčtování stočného 2013

Celkové vyúčtování stočného 2014

Celkové vyúčtování stočného 2015

Celkové vyúčtování stočného 2016

Celkové vyúčtování stočného 2017

 

 

 

Vyhledat v textu

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

mysples 2019[1].jpg

logo pozvánka[2].PNG

 

Zakázat používání zábavní pyrotechniky???


168 (70.3%)

68 (28.5%)

3 (1.3%)

Od 30. 12. 2018 12:56 celkem hlasů: 239

Diskusní fórum

příspěvků: 208

Návštěvnost stránek

151202