OZNÁMENÍ CEN STOČNÉHO PRO ROK 2021

 

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Třebichovice č. 4/1VZ/2021 ze dne 8. 2. 2021
Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2021 se mění ceny stočného pro rok 2021 takto:

 

Stočné

bez DPH

včetně 10% DPH

cena v Kč/m3

36,92

40,61

 

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele stočného.

 

U stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena,
do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Výpočet ceny za stočné pro odběratele v období od 1. 1. 2021

cena za 1 m3 přečištěné odpadní vody bez DPH

36,92 Kč

BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele

36 m3 za rok

STOČNÉ na jednoho obyvatele

36,92 x 36 = 1329,12 Kč

DPH 10 %

132,91 Kč

cena celkem vč. DPH

1 462 Kč

pololetní splátka vč. DPH

731 Kč

 

Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor

Cena za stočné 36,92 se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.
K ceně se připočítává DPH
v platné výši

 

Platba stočného za rok 2021 bude probíhat na základě avíza vystavovaného Svazkem obcí TSH takto:

 

První splátka 731 Kč za stočné bude splatná do 31. března 2021

Druhá splátka 731 Kč za stočné bude splatná do 30. září 2021

V roce 2021 je také možné uhradit stočné
 jednorázovou platbou 1462 Kč do 31. března 2021

Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu, nebo bezhotovostním převodem
na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením
čísla avíza do poznámky.

 

 

Pro více informací přejděte na stránku Svazku obcí TSH

 

 

TM speciál KANALIZACE

OZNÁMENÍ obce Třebichovice

Exkurze do ČOV

Kanalizační řád

FORMULÁŘ identifikačních údajů - občan

FORMULÁŘ identifikačních údajů - podnikatel

 

 

 

Celkové vyúčtování stočného 2020

 

 

 

Vyhledat v textu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

 

 

covid portal.png

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 263

Návštěvnost stránek

217246