Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

   Účinnost      

OZV č. 1/2018, kterou se zrušují některé OZV obce

od 17. 10. 2018

OZV č. 1/2016 o nočním klidu

od 18. 10. 2016

OZV č. 3/2015, kterou se ruší OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

od 1.1.2016 

OZV č. 2/2015, kterou se mění OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebichovice

 

od 1.1.2016 

OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebichovice  

od 15.4.2015 

 

OZV č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

příloha Třebichovice

příloha Saky

Žádost o užívání veřejného prostranství

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa

 

od 1.7.2014

   
OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušeno OZV 3/2015)

od 1.1.2013
do 31.12.2015

 

 

Vyhláška o pořádku a čistotě v obci

od 12.9.1995 

Vyhláška o místním poplatku za provozováný výherní hrací přístroj

od 1.7.1998 

Vyhláška o pohřebnictví (zrušeno OZV 1/2018)

od 1.6.2002
do 17. 10. 2018 

Řád veřejného pohřebiště (zrušeno OZV 1/2018) 

od 12.12.2002 do 17. 10. 2018

Vyhláška 1/2005 změna poplatku za psa

od 4.1.2005 

OZV č. 2/2008 stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

od 4.3.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

16. 11. Otmar

Zítra: Mahulena, Den studentů

 

lampionak.png

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 202

Návštěvnost stránek

147040