Popis úřadu

Obecní úřad

Markéta Jehličková
starostka

724 862 549
starostka@trebichovice.cz

Luboš Pečený
místostarosta

702 136 426 
mistostarosta@trebichovice.cz

Ilona Fejfarová
účetní

 

ID datové schránky :  rhmbsh2

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
info@trebichovice.cz

 

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 13:00

18:00 - 20:00

Úterý

zavřeno

 

Středa

8:00 - 13:00

15:00 - 17:00

Čtvrtek

zavřeno

 

Pátek

zavřeno

 

 

Zastupitelstvo

 Fuka Martin fuka@trebichovice.cz

Nezávislí - "Společnou cestou"

 Hanušová Marie hanusova@trebichovice.cz

Nezávislí - "Společnou cestou"

 Hofmanová Věra hofmanova@trebichovice.cz

Nezávislí - "Společnou cestou"

 Matějovská Renata, Bc. matejovska@trebichovice.cz

Nezávislí - "Společnou cestou"

 Jehličková Markéta

starostka@trebichovice.cz

Nezávislí - "Společnou cestou"

 Kalušová Marie, Mgr.

kalusova@trebichovice.cz

Nezávislí - "Společnou cestou"

 Pečený Luboš

mistostarosta@trebichovice.cz

Nezávislí - "Společnou cestou"

Finanční výbor:

  • předseda  :   Mgr. KALUŠOVÁ Marie
  • členové     :   JUDr. OUŘADA Václav, Ing. MAŠEK Milan

Kontrolní výbor:

  • předseda  :   HOFMANOVÁ Věra
  • členové     :   Ing. FEJFAROVÁ Michaela, Ing.UHARČEK Petra

Stavebně bytová komise:

  • předseda   :  FUKA Martin
  • členové      :  ---

 Kulturně sociální komise:

  • předseda   :  HANUŠOVÁ Marie
  • členové      :  HOLEČKOVÁ Jana, FEJFAROVÁ Jaroslava

 Komise volnočasových aktivit:

  • předseda   :  MATĚJOVSKÁ Renata
  • členové      :  UHARČEK Petra