POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 18. prosince 2017 od 18:15 hodin
v sídle OÚ

 

 

Program zasedání:

 

 1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 2. Rozpočtové opatření č. 10/2017

 3. Rozpočet pro rok 2018

 4. Střednědobý výhled rozpočtu

 5. Plán práce pro finanční výbor na r. 2018

 6. Plán práce pro kontrolní výbor na r. 2018

 7. Stanovení inventarizační komise

 8. Aktualizace cen Přílohy č. 1 ke smlouvě o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob

 9. Schválení smlouvy o dílo – Výměna výplní 107 Třebichovice

 10. Schválení smlouvy o zemědělském pachtu s AGD Kačice, s.r.o.

 11. Odstoupení od smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů se Středočeským krajem

 12. Uzavření smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů s KSUS

 13. Pracovněprávní vztahy mezi obcí a členy zastupitelstva obce

 14. Úprava odměn zastupitelům v souladu s novým Nařízením vlády

 15. Různé