Vážené řidičky a řidiči, našli jste za stěračem lístek od Obecní policie Stehelčeves, že se máte dostavit v sobotu v podvečer do jejich úřadovny a podat vysvětlení ohledně parkování. Bylo vás celkem 45. Jednalo se zejména o lokalitu s označením Obytná zóna a prostranství veřejné zeleně přiléhající k silnici na Smečno.

Tedy místa, na kterých jste zvyklí stát celá léta a nyní Vám připadá nesmyslné, že vás někdo za takové stání chce pokutovat.

Na počátku tohoto celého "parkovacího" příběhu stála snaha obce zamezit parkování na chodníku podél hlavní silnice II/118  a silnice na Smečno. Zde lidé kvůli zaparkovaným vozidlům nemohou používat chodníky. Zapojení Obecní policie Stehelčeves do řešení situace se zdálo dobrým počinem.

Leč, není vždy vše tak jednoduché. Policie řeší parkování celoplošně a výsledkem je její upozornění na chybné parkování (viz. 45 případů) i v lokalitě v okolí OÚ.

Obec si je již delší dobu vědoma toho, že označení oblasti za OÚ jako Obytné zóny není ideální. Právě kvůli parkování, které je v takové zóně povoleno jen v místech označených jako parkoviště. Nastalá situace nás tedy popostrčí a obytnou zónu nějakým způsobem (po dohodě s příslušnými úřady) přizpůsobíme požadavkům doby. Musím však předeslat, že není naším cílem, aby měl každý z vás pod svým oknem zaparkované auto. Parkovací místa by si obyvatelé měli řešit PŘEDEVŠÍM na svých pozemcích, což ukládá i stavební zákon, a odstavná parkovací místa v zóně, by měla být určena pro návštěvníky. V tomto duchu bude i příslušný orgán, která vydává povolení, nahlížet na naše návrhy... Tudíž přemýšlejte především o tom, zda je možné, abyste parkovali na svých pozemcích, než na veřejných prostranstvích...

 

Podle informací pana místostarosty, který tuto situaci řeší, není třeba, abyste jezdili v sobotu do Stehlečevsi. Předpokládá se, že mezi 13. a 14. hodinou se zde strážníci objeví a budou s vámi individuálně přestupky řešit. Zatím snad jen v rovině přátelského rozhovoru a já vás tímto žádám, abyste se zbytečně nerozčilovali, nezvyšovali hlas, zachovali klid a jasnou mysl. Vše se jistě vyřeší k vzájemné spokojenosti.

 

Do doby, než vše vyřešíme, nebude obec vybírat poplatky za parkovací místa. Pokud jste již uhradili, prosím, zastavte se v době pokladních hodin v sídle OÚ. Poplatek vám bude vrácen. Omlouváme se za komplikace.

 

M. Jehličková