POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 2. října 2017
od 18:15 hodin
v sídle OÚ

 

 

 

Zasedání bude předcházet otevírání obálek
– nabídek na odkup BJ č. 4 v č. p. 13

 

 

Program zasedání:

 1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 2. Rozpočtové opatření č. 7/2017

 3. Rozpočtové opatření č.  8/2017

 4. Vyřazení starého a zařazení nového majetku

 5. Záměr obce prodat bytovou jednotku č. 4 v domě č.p. 13 formou výběrového řízení včetně spoluvlastnických podílů k přilehlým pozemkům

 6. Smlouva o spolupráci mezi obcemi

 7. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Třebichovice

 8. Různé

   

   

   

   

                                                          ………………………………………………………

                                                       Markéta Jehličková

                                                                                               starostka

  Vyvěšeno:   25. 09. 2017

  Sejmuto:    

Vyhledat v textu

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

oznam.JPGposvícenská.JPG 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 185

Návštěvnost stránek

125595