OZNÁMENÍ

o záměru obce pronajmout místní pohostinství

Dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Třebichovice záměr
pronajmout prostory místního pohostinství v sousedství budovy obecního úřadu na adrese Třebichovice 89.

 

pohostinství.jpg 

 

Informace o podmínkách pronájmu:

Doba pronájmu: od 1. 7. 2017.

Předmětem pronájmu není společenský sál. Ve smlouvě o nájmu budou stanoveny podmínky za jeho jednorázový pronájem (1500 Kč/den + energie).

Předmětem pronájmu je také zařízení elektronické evidence tržeb + wifi připojení zdarma.

Energie: Nájemce hradí veškeré spotřebované energie (vodné, stočné, elektřina, plyn) dle skutečné spotřeby na základě smluv s dodavateli, které sám uzavře.

Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené „Pronájem pohostinství Třebichovice 2017 - neotvírat“. 

Nabídka musí obsahovat:

  • identifikaci zájemce

  • nabídnutou cenu v Kč za měsíc pronájmu

  • stručný popis podnikatelského záměru včetně uvedení provozní doby

  • kopie oprávnění podnikání v oboru (ŽO k provozování hostinské činnosti, ŽO k prodeji lihovin)

  • potvrzení o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů)

  • potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušným finančním úřadem*

  • potvrzení o bezdlužnosti vydané OSSZ*

  • potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušnou zdravotní pojišťovnou*

  • nabídka bude v českém jazyce v jednom vyhotovení

Pozn.: *Veškerá potvrzení o bezdlužnosti lze pro potřeby nabídky doložit čestným prohlášením s tím, že vítězný uchazeč předloží před podpisem nájemní smlouvy originály potvrzení příslušných úřadů.

Pronajímatel předpokládá, že nový nájemce zabezpečí plynulý přechod nájmu tak, aby k případné výluce provozovny došlo pouze na dobu nezbytně nutnou.

Další informace poskytneme v kanceláři OÚ Třebichovice v úředních hodinách osobně nebo na tel. 312 672 216, popřípadě kdykoliv na tel. 724 862 549, nebo prostřednictvím e-mailu obectrebichovice@seznam.cz

Prohlídka pohostinství je možná po předchozí dohodě se současným nájemcem.

Termín a místo pro předkládání nabídek:

Budou posuzovány kompletní nabídky doručené na Obecní úřad Třebichovice č.p. 89, 273 06 Libušín prostřednictvím České pošty, nebo osobně nejpozději do pondělí 15. 5. 2017 do 12:00 hod.*

 

* dne 15. 5. 2017 bude OÚ uzavřen. Nabídku vložte do poštovní schránky ve vstupních dveřích.

Projednání tohoto pronájmu se uskuteční na zasedání Zastupitelstva obce Třebichovice, které se bude konat v květnu 2017.

 

Nájemní smlouva ke stažení zde.

 

Vyhledat v textu

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

oznam.JPGposvícenská.JPG 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 185

Návštěvnost stránek

125594