BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

 

Záměr obce prodat bytovou jednotku č. 13/4
v obytné budově č.p. 13 Třebichovice

text záměru

formulář k vyplnění

další dokumenty:

Prohlášení vlastníka čp. 13

LV 496

LV 497

LV 507

 

p p p p p p p p p p

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zastupitelstvo obce Třebichovice schválilo na svém zasedání dne 29. 5. 2017 následující:

USNESENÍ č. 5/4VZ/2017:

 

ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 21/2 nacházející se v domě čp. 21, který stojí na pozemku st. parc. č. 224/1 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5856/25024 na společných částech domu čp. 21 a st. parc. č. 224/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše zapsáno na LV č. 501 a 500, pro obec a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.

 

ZO Třebichovice schvaluje prodej jedné ideální osminy (1/8) pozemku p.č. 224/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a jedné ideální osminy (1/8) pozemku p.č. 1273 – ost. plochy – jiné plochy o výměře 1261 m2, oba zapsané na LV č. 507, pro obec a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.

 

ZO Třebichovice schvaluje předloženou kupní smlouvu, kupujícím je paní Pavlína Matějovská, bytem Plynárenská 1503, 274 01 Slaný, kupní cena činí 455.030 Kč a ukládá starostce tuto smlouvu za obec uzavřít.

 

Zastupitelstvo obce Třebichovice schválilo na svém zasedání dne 29. 5. 2017 následující:

USNESENÍ č. 4/4VZ/2017:

ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 13/3 nacházející se v domě čp. 13, který stojí na pozemku st. parc. č. 224/2 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6656/25024 na společných částech domu čp. 13 a st. parc. č. 224/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše zapsáno na LV č. 496 a 497, pro obec a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.

ZO Třebichovice schvaluje prodej jedné ideální osminy (1/8) pozemku p.č. 224/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a jedné ideální osminy (1/8) pozemku p.č. 1273 – ost. plochy – jiné plochy o výměře 1261 m2, oba zapsané na LV č. 507, pro obec a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.

ZO Třebichovice schvaluje předloženou kupní smlouvu, kupujícím je slečna Michaela Matějovská, bytem Plynárenská 1503, 274 01 Slaný, kupní cena činí 548.310 Kč a ukládá starostce tuto smlouvu za obec uzavřít.

 

 

 

Zastupitelstvo obce Třebichovice schválilo na svém zasedání dne 27. 2. 2017 následující:

USNESENÍ č. 3/2VZ/2017:

ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE PRODAT BYTOVOU JEDNOTKU č. 21/2 v obytné budově č. p. 21, stojící na pozemku p. č. st. 224/1 včetně spoluvlastnických podílů k příslušným pozemkům (p. č. st. 224/1, p. č. st. 224/3, p. č. 1273) a nájemního práva stávajících nájemníků formou výběrového řízení za podmínek v něm uvedených. Záměr byl vyvěšen od 6. 2. 2017 do 27. 2. 2017.

USNESENÍ č. 4/2VZ/2017:

ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE PRODAT BYTOVOU JEDNOTKU č. 13/3 v obytné budově č. p. 13, stojící na pozemku p. č. st. 224/2 včetně spoluvlastnických podílů k příslušným pozemkům (p. č. st. 224/2, p. č. st. 224/3, p. č. 1273) a nájemního práva stávajících nájemníků formou výběrového řízení za podmínek v něm uvedených. Záměr byl vyvěšen od 6. 2. 2017 do 27. 2. 2017.

USNESENÍ č. 5/2VZ/2017:

ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE PRODAT BYTOVOU JEDNOTKU č. 13/4 v obytné budově č. p. 13, stojící na pozemku p. č. st. 224/2 včetně spoluvlastnických podílů k příslušným pozemkům (p. č. st. 224/2, p. č. st. 224/3, p. č. 1273) a nájemního práva stávajících nájemníků formou výběrového řízení za podmínek v něm uvedených. Záměr byl vyvěšen od 6. 2. 2017 do 27. 2. 2017.

 

Zastupitelstvo obce Třebichovice schválilo na svém zasedání dne 30. 1. 2017 usnesením č. 9/1VZ/2017 následující:

ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem bytových jednotek:

  • č. 21/2 v obytné budově č.p. 21, stojící na pozemku č. st. 224/1, v k.ú. Třebichovice, zápis na LV 501;
  • č. 13/3 v obytné budově č.p. 13, stojící na pozemku č. st. 224/2, v k.ú. Třebichovice, zápis na LV 497;
  • č. 13/4 v obytné budově č.p. 13, stojící na pozemku č. st. 224/2, v k.ú. Třebichovice, zápis na LV 497;

včetně spoluvlastnických podílů k pozemkům, které jsou příslušenstvím bytových jednotek a nemohou být předmětem samostatného prodeje.

ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem podílů pozemků p. č. 1273 – ostatní plocha o výměře 1261 m2 (společný pozemek kolem domů č.p. 13 a č.p. 21 ) a pozemku p. č. st. 224/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 (pozemek pod stavbou vodárny), v k.ú. Třebichovice, zápis na LV 507. přičemž spoluvlastnický podíl 1/8 náleží ke každé bytové jednotce.

Na prodávaných bytových jednotkách vázne nájemní právo.

ZO Třebichovice a ukládá starostce vyvěšení záměrů týkajících se prodeje včetně uvedení podmínek výběrového řízení.

 

Zastupitelstvo obce Třebichovice schválilo na svém zasedání dne 25. 4. 2016 usnesením č. 13/3VZ/2016 následující:

ZO Třebichovice schvaluje aktualizaci dokumentu Pravidla pro pronajímání bytů a souhlasí se záměrem pronajmout uvolněný byt za stanovených podmínek. 

► Pravidla pro pronajímání bytů verze 2016

► Záměr pronajmout byt v čp. 107

► Přihláška k výběrovému řízení

 

Zastupitelstvo obce Třebichovice schválilo na svém zasedání dne 23. 11. 2015 usnesením č. 11/5VZ/2015 zvýšení ceny nájmů v obecních bytech takto:

Nájemné

pro rok 2016 se stanovuje na 36,27 Kč/m2,

pro rok 2017 na 38,99 Kč/m2,

pro rok 2018 na 41,92 Kč/m2,

pro rok 2019 na 45,06 Kč/m2za 1 m2 podlahové plochy.

Cena za 1 m2 sklepů a lodžií je vždy poloviční, cena za nájemné za vybavení bytu (bojlery, kotle, ...) se odvíjí od pořizovací ceny vybavení a je sjednávána individuálně.

 

Zastupitelstvo obce Třebichovice schválilo na svém zasedání dne 12. 9. 2011 usnesením č. 10/VZ6/2011 tyto dokumenty:

Pravidla pro pronajímání obecních bytů

Příloha č. 1 ZÁMĚR

Příloha č. 2 PŘIHLÁŠKA

Vyhledat v textu

19. 8. Ludvík

Zítra: Bernard

dovolená 2.JPG 

 

logo bus new.JPG

    

Diskusní fórum

příspěvků: 181

Návštěvnost stránek

121242